Wat kan ik voor je doen?

BESCHIKBAAR
Erkend Coach Onderwijs! Online via Microsoft Teams beschikbaar. Ervaring van VMBO tot en met Gymnasium.
Werkt momenteel ook met leerlingen en studenten met autisme, hoogbegaafdheid en hoge sensitiviteit.
Gebruikt Microsoft Teams voor videogesprek met cliënt en/ of ouders. Werkwijze oplossingsgericht en rustgevend coachen.Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea. Toetsen en (examen-)training docenten, studenten en leerlingen.
Coaching persoonlijk en in de school met oplossingsgerichte aanpak.


Wat kan ik voor je doen?


Educatieve teksten

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea met geografische, historische en economische inhoud, voor schoolmethoden en het web.

Samenvattingen, powerpoints en mindmaps om lesstof aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer snel te leren.

Praktische opdracht en profielwerkstuk (PWS) aardrijkskunde, geschiedenis en economie onderwerp bedenken en uitwerken.


Toetsen

Toetsen voor docenten, studenten en leerlingen. Open vragen, meerkeuzevragen en Win-toetsen. Voor afname in de klas of om de lesstof te oefenen.


Training

Examentraining CE aardrijkskunde privé- en/of groepsles. Volledige CE Examenstof aardrijkskunde in twee dagen met lesmateriaal.

Moeilijke onderwerpen CE Examenstof aardrijkskunde uitleggen, zowel schriftelijk via email/Whattsapp of mondeling met beeld via gratis Microsoft Teams.

Voorbeeldtoetsen en oefenvragen CE Examenstof aardrijkskunde maken of oude CE Examens bespreken.

Blog met aardrijkskunde informatie met afbeeldingen ter verduidelijking.

Leerstofplanning maken.


Kortom, vakkundige hulp van een ervaren eindexamendocente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer. Werkzaam in de bovenbouw van het St. Oelbert Gymnasium Oosterhout.

Coaching persoonlijk en in de school

Samen in overleg persoonlijke coaching privé of online.

Coaching persoonlijk of in de school met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend mer ruime ervaring.

Het coachen van stagiaires, mentoren en leerkrachten in hun professionele ontwikkeling.

Het coachen van leerlingen met autisme, hoogbegaafdheid of hoge sensitiviteit.

Het coachen van studenten met studieaanpak, planning en werkdrukvermindering.

Persoonlijke coaching met zorgzame aanpak, rustgevend, creatief en oplossingsgericht.

CEDEO erkend Coach Transfergroep Hogeschool Rotterdam (HBO-opleiding).

Referenties kunnen worden opgevraagd.


Pol Education & Coaching & Writing

Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.

Auteur en Editor : Educatieve teksten, toetsen en training.

Coach persoonlijk en in de school met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend met ruime ervaring.


drs. Rini van der Pol

Sliedrecht NL > heden

Rome IT > 2012 - 2016

Ankara Turkije > 2016 - 2020

rinivanderpol@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/rinivanderpol/
Teksten

Sinds ruim 25 jaar ervaring met:

* Educatieve teksten

De educatieve teksten hebben een duidelijke structuur, goede leesbaarheid en zakelijke uitstraling. Het gebruik van de juiste afbeeldingen zorgt voor een aantrekkelijke presentatie, die uitnodigt om te worden gelezen.

De educatieve teksten zijn bruikbaar voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea met geografische, historische en economische inhoud. Ervaring met educatieve teksten voor schoolmethoden en het web.

* Spreekbeurt

Een goed uitgewerkte spreekbeurt kan het rapportcijfer van de leerling aanzienlijk verhogen. Aandacht voor de presentatie geeft de leerling zelfvertrouwen, zodat ook de volgende spreekbeurt tot beter resultaat leidt. De presentatie wordt in overleg met de leerling besproken en indien nodig op locatie of via gratis Microsoft Teams besproken en geoefend.

* Praktische opdracht

De praktische opdracht (PO) voor een vak in het Voortgezet Onderwijs bepaald 10% van het eindcijfer van het schoolexamen (SE). Een PO kost de leerling in het eindexamenjaar veel tijd, die eigenlijk nodig voor het leren van toetsen. Mijn begeleiding zorgt voor een goede opzet en uitwerking van de PO in korte tijd.

* Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk (PWS) wordt door de leerling zelfstandig geschreven in het eindexamenjaar. Het aantal uren wordt vaak overschreden door een onzorgvuldige opzet en uitwerking. Achteraf aanpassen van het PWS is verloren tijd.

In overleg wordt een inhoudsopgave met hoofd- en deelvragen gemaakt. Daarnaast een opzet met de  uitwerking met bronnen. Voor de leerling is het dan een kwestie van uitwerken. Tenslotte wordt de redactie behandeld, zodat de tekst foutloos en prettig leesbaar is. Voor de presentatie worden originele voorbeelden gebruikt, zoals een PowerPoint, blog of maquette.

* Verslag

Een goed verslag heeft een duidelijke kop en staart. De informatie is helder en prettig leesbaar. De opzet en de uitwerking van het verslag worden in overleg gemaakt. Het verslag wordt samen nagelezen en gecorrigeerd.

Op de universiteit is het schrijven van een verslag een belangrijk onderdeel van je afstuderen. Het verslag beschrijft de uitvoering en resultaten van je onderzoek. De resultaten worden in het verslag met tabellen en grafieken weergegeven. Kritische kanttekeningen leiden tot een beter resultaat.

* Eindscriptie

De eindscriptie aan de universiteit moet aan hoge eisen voldoen. Hiervoor zijn allerlei vaardigheden vereist. Het is dan ook belangrijk in fasen de eindscriptie uit te werken:
1. Oriëntatiefase:
de keuze van het onderwerp
2. Informatiefase:
het verzamelen van informatie uit allerlei bronnen, het globaal uitdiepen van het onderwerp
3. Vraagstellingsfase:
het formuleren van de hoofdvraag en deelvragen, het opstellen van een inhoudsopgave
4. Onderzoeksfase:
het uitwerken van de hoofdvraag- en deelvragen door onderzoek of literatuurstudie
5. Schrijffase:
het schrijven van de concept-versie
6. Herschrijffase:
het herschrijven/herordenen van de concept-versie met verbeteringen
7. Afwerkingsfase:
het schrijven van de conclusie, de definitieve lay-out.


Het aanbrengen van structuur in de eindscriptie is belangrijk. Deze structuur wordt vooral bepaald door de heldere onderzoeksvraag, die moet worden beantwoord. Duidelijk geformuleerde hoofd- en deelvragen leiden tot gericht onderzoek en uitwerking. De eindscriptie krijgt een professionele uitstraling met de juiste afbeeldingen.

Een heldere onderzoeksvraag en structuur in de werkwijze  zorgen voor een beter resultaat in kortere tijd, zodat het afstuderen vlot en gedegen verloopt.