Wat kan ik voor je doen?

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea. Toetsen en (examen-)training docenten, studenten en leerlingen.
Coaching in en buiten school met oplossingsgerichte aanpak.

Wat kan ik voor je doen?

Educatieve teksten

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea met geografische, historische en economische inhoud, voor schoolmethoden en het web.

Samenvattingen, powerpoints en mindmaps om lesstof aardrijkskunde en geschiedenis snel te leren.

Praktische opdracht en profielwerkstuk (PWS) aardrijkskunde, geschiedenis en economie bedenken en uitwerken.


Toetsen

Toetsen voor docenten, studenten en leerlingen. Open vragen, meerkeuzevragen en Win-toetsen. Voor afname in de klas of om de lesstof te oefenen.


Training

Examentraining CE aardrijkskunde prive- en/of groepsles. Volledige CE Examenstof aardrijkskunde in twee dagdelen met lesmateriaal.

Moeilijke onderwerpen CE Examenstof aardrijkskunde uitleggen, zowel schriftelijk via email/msn of mondeling via webcam.

Voorbeeldtoetsen en oefenvragen CE Examenstof aardrijkskunde maken of oude CE Examens bespreken.

Blog met aardrijkskunde informatie met afbeeldingen ter verduidelijking.

Leerstofplanning maken.


Kortom, vakkundige hulp van een ervaren eindexamendocente aardrijkskunde 1e graads en geschiedenis werkzaam in de bovenbouw St. Oelbert Gymnasium Oosterhout. Tevens docente maatschappijleer.

Coaching in de school

Het coachen is het begeleiden van stagaires, mentoren en leerkrachten in hun professionele ontwikkeling.

Cedeo erkend Coach Transfergroep Hogeschool Rotterdam.


Pol Education & Coaching & Writing

Docente aardrijkskunde 1e graads en geschiedenis

Auteur en Editor : Educatieve teksten, toetsen en training.

Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend.


drs. Rini van der Pol

Sliedrecht NL > heden

Rome IT > 2012 - 2016

Ankara Turkije > 2016 - 2020

rinivanderpol@gmail.comwoensdag 18 december 2013

Wat is NLP in het onderwijs?

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methode voor doelgerichte verandering of verbetering. In je werk of in je privé-situatie.

NLP wordt gebruikt bij training, coaching en communicatieverbetering in bijvoorbeeld het onderwijs. Docenten, studenten en leerlingen leren anders doen en anders voelen.

Innerlijke vermogens worden ontdekt, waardoor moeilijke situaties worden overwonnen.

Samen met de NLP coach word je bewust van je persoonlijke kwaliteiten die je sterker maken.

De docent, student en leerling gaan op weg naar verandering of verbetering.

In het onderwijs gebruik je NLP om te ontdekken wat de overtuigingen en patronen zijn van de docent, student en leerling. Je kunt deze overtuigingen en patronen veranderen of verbeteren door vragen te stellen.

Met doorvragen kom je tot de kern:

- Wat zie je voor type leerlingen in deze klas?
- Wat denk je over deze klas?
- Welke problemen verwacht je in deze klas?
- Wat ga je doen?
- Hoe ga je dat doen?

Stapsgewijs analyseert de coach de omgeving, het gedrag, de vaardigheden, de overtuigingen, de identiteit en de wijsheid van de docent, student en de leerling.

Samen op weg naar verandering of verbetering!