Wat kan ik voor je doen?

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea. Toetsen en (examen-)training docenten, studenten en leerlingen.
Coaching in en buiten school met oplossingsgerichte aanpak.

Wat kan ik voor je doen?

Educatieve teksten

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea met geografische, historische en economische inhoud, voor schoolmethoden en het web.

Samenvattingen, powerpoints en mindmaps om lesstof aardrijkskunde en geschiedenis snel te leren.

Praktische opdracht en profielwerkstuk (PWS) aardrijkskunde, geschiedenis en economie bedenken en uitwerken.


Toetsen

Toetsen voor docenten, studenten en leerlingen. Open vragen, meerkeuzevragen en Win-toetsen. Voor afname in de klas of om de lesstof te oefenen.


Training

Examentraining CE aardrijkskunde prive- en/of groepsles. Volledige CE Examenstof aardrijkskunde in twee dagdelen met lesmateriaal.

Moeilijke onderwerpen CE Examenstof aardrijkskunde uitleggen, zowel schriftelijk via email/msn of mondeling via webcam.

Voorbeeldtoetsen en oefenvragen CE Examenstof aardrijkskunde maken of oude CE Examens bespreken.

Blog met aardrijkskunde informatie met afbeeldingen ter verduidelijking.

Leerstofplanning maken.


Kortom, vakkundige hulp van een ervaren eindexamendocente aardrijkskunde 1e graads en geschiedenis werkzaam in de bovenbouw St. Oelbert Gymnasium Oosterhout. Tevens docente maatschappijleer.

Coaching in de school

Het coachen is het begeleiden van stagaires, mentoren en leerkrachten in hun professionele ontwikkeling.

Cedeo erkend Coach Transfergroep Hogeschool Rotterdam.


Pol Education & Coaching & Writing

Docente aardrijkskunde 1e graads en geschiedenis

Auteur en Editor : Educatieve teksten, toetsen en training.

Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend.


drs. Rini van der Pol

Sliedrecht NL > heden

Rome IT > 2012 - 2016

Ankara Turkije > 2016 - 2020

rinivanderpol@gmail.comwoensdag 18 december 2013

Reflectie in het onderwijs

Docenten, studenten en leerlingen komen in het onderwijs in situaties, die vragen om verandering of verbetering.

Hierbij is reflectie nodig om te komen tot een persoonlijke ontwikkeling.

Centraal staat:

1 Wat wilde je doen?

2 Wat gebeurde er?

3 Wat betekent dit voor je?

4 Welke alternatieven zijn er?

5 Wat ga je doen?

In het onderwijs doe je allerlei ervaringen op als docent, student en leerling. Je kijkt wat je in de klas wilde doen en wat er gebeurde (1 + 2).

Je wordt je bewust van de situatie in de klas door jouw handelen (3).

De situatie in de klas wil je veranderen of verbeteren door te zoeken naar de juiste aanpak. Je let daarbij op voor- en nadelen van de andere aanpak (4).

Daarna ga je opnieuw aan de slag. Je probeert datgene wat je wilde doen op een andere manier (5).

De coach begeleidt je door reflectie tot verandering of verbetering.