Wat kan ik voor je doen?

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea. Toetsen en (examen-)training docenten, studenten en leerlingen.
Coaching in en buiten school met oplossingsgerichte aanpak.

Wat kan ik voor je doen?

Educatieve teksten

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea met geografische, historische en economische inhoud, voor schoolmethoden en het web.

Samenvattingen, powerpoints en mindmaps om lesstof aardrijkskunde en geschiedenis snel te leren.

Praktische opdracht en profielwerkstuk (PWS) aardrijkskunde, geschiedenis en economie bedenken en uitwerken.


Toetsen

Toetsen voor docenten, studenten en leerlingen. Open vragen, meerkeuzevragen en Win-toetsen. Voor afname in de klas of om de lesstof te oefenen.


Training

Examentraining CE aardrijkskunde prive- en/of groepsles. Volledige CE Examenstof aardrijkskunde in twee dagdelen met lesmateriaal.

Moeilijke onderwerpen CE Examenstof aardrijkskunde uitleggen, zowel schriftelijk via email/msn of mondeling via webcam.

Voorbeeldtoetsen en oefenvragen CE Examenstof aardrijkskunde maken of oude CE Examens bespreken.

Blog met aardrijkskunde informatie met afbeeldingen ter verduidelijking.

Leerstofplanning maken.


Kortom, vakkundige hulp van een ervaren eindexamendocente aardrijkskunde 1e graads en geschiedenis werkzaam in de bovenbouw St. Oelbert Gymnasium Oosterhout. Tevens docente maatschappijleer.

Coaching in de school

Het coachen is het begeleiden van stagaires, mentoren en leerkrachten in hun professionele ontwikkeling.

Cedeo erkend Coach Transfergroep Hogeschool Rotterdam.


Pol Education & Coaching & Writing

Docente aardrijkskunde 1e graads en geschiedenis

Auteur en Editor : Educatieve teksten, toetsen en training.

Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend.


drs. Rini van der Pol

Sliedrecht NL > heden

Rome IT > 2012 - 2016

Ankara Turkije > 2016 - 2020

rinivanderpol@gmail.comwoensdag 18 december 2013

Hoe coach je verschillende leerstijlen?

Docenten, studenten en leerlingen hebben allemaal een andere leerstijl.

Er is een relatie tussen de manier waarop je leert en de ontwikkeling van je intelligentie. Met de juiste leerstijl ontwikkelt je intelligentie verder.

Je kunt je intelligentie veranderen en verbeteren door een andere leerstijl.

Welke leerstijlen zijn er?

1 betekenisgericht leren;
- zoeken naar begrip en inzicht
- uitgaan van interesse
- graag zelfstandig werken

2 toepassingsgericht leren:
- leren uit de praktijk
- uitgaan van nuttige leerstof
- graag zelf doen

3 reproductiegericht leren:
- uit je hoofd leren en herhalen
- uitgaan van veel uitleg van een ander
- graag hoge cijfers halen

4 ongericht leren:
- doorlezen leerstof
- uitgaan van gedachte 'ik haal het niet'
- graag de hoofd- en bijzaken ontdekken

De coach begeleidt met de juiste aanpak:

1 betekenisgericht leren;
- bieden van uitdagende vraagstukken, discussie en zelfstandigheid

2 toepassingsgericht leren:
- bieden van praktische voorbeelden en opdrachten

3 reproductiegericht leren:
- bieden van structuur, herhaling en extra uitleg

4 ongericht leren:
- bieden van extra begeleiding

Samen met de coach op weg naar verandering en verbetering van je intelligentie door een andere leerstijl.