Wat kan ik voor je doen?

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea. Toetsen en (examen-)training docenten, studenten en leerlingen.
Coaching in en buiten school met oplossingsgerichte aanpak.

Wat kan ik voor je doen?

Educatieve teksten

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea met geografische, historische en economische inhoud, voor schoolmethoden en het web.

Samenvattingen, powerpoints en mindmaps om lesstof aardrijkskunde en geschiedenis snel te leren.

Praktische opdracht en profielwerkstuk (PWS) aardrijkskunde, geschiedenis en economie bedenken en uitwerken.


Toetsen

Toetsen voor docenten, studenten en leerlingen. Open vragen, meerkeuzevragen en Win-toetsen. Voor afname in de klas of om de lesstof te oefenen.


Training

Examentraining CE aardrijkskunde prive- en/of groepsles. Volledige CE Examenstof aardrijkskunde in twee dagdelen met lesmateriaal.

Moeilijke onderwerpen CE Examenstof aardrijkskunde uitleggen, zowel schriftelijk via email/msn of mondeling via webcam.

Voorbeeldtoetsen en oefenvragen CE Examenstof aardrijkskunde maken of oude CE Examens bespreken.

Blog met aardrijkskunde informatie met afbeeldingen ter verduidelijking.

Leerstofplanning maken.


Kortom, vakkundige hulp van een ervaren eindexamendocente aardrijkskunde 1e graads en geschiedenis werkzaam in de bovenbouw St. Oelbert Gymnasium Oosterhout. Tevens docente maatschappijleer.

Coaching in de school

Het coachen is het begeleiden van stagaires, mentoren en leerkrachten in hun professionele ontwikkeling.

Cedeo erkend Coach Transfergroep Hogeschool Rotterdam.


Pol Education & Coaching & Writing

Docente aardrijkskunde 1e graads en geschiedenis

Auteur en Editor : Educatieve teksten, toetsen en training.

Coach en opleider met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend.


drs. Rini van der Pol

Sliedrecht NL > heden

Rome IT > 2012 - 2016

Ankara Turkije > 2016 - 2020

rinivanderpol@gmail.comwoensdag 18 december 2013

Hoe coach je naar een beter leerresultaat?

Je kunt als docent, student en leerling je vaardigheden en kwaliteiten veranderen en verbeteren.

Volgens onderzoekers is 40 tot 80% van je vaardigheden en kwaliteiten genetisch bepaald. De rest kun je veranderen of verbeteren door aanpassing van je opvattingen.

Hoe je naar jezelf kijkt bepaald in hoge mate de ontwikkeling van je vaardigheden en kwaliteiten. Deze mindset kan een fixed mindset of growth mindset zijn volgens de wetenschapper Carol Dweck.

Bij een growth mindset staat centraal:

1 je kunt je intelligentie verder ontwikkelen

2 je kunt veranderen

3 je kunt een andere aanpak gebruiken om je intelligentie en kwaliteiten te veranderen en verbeteren.

Centraal staat dat de docent, student en leerling zijn eigen intelligentie ontdekt en begrijpt dat deze verder kan ontwikkelen door zelf te veranderen. De coach begeleidt bij een andere aanpak op weg naar verandering en verbetering.

Het gevolg is een beter leerresultaat voor de docent, student en leerling.