Wat kan ik voor je doen?

BESCHIKBAAR
Erkend Coach Onderwijs! Online via Microsoft Teams beschikbaar. Ervaring van VMBO tot en met Gymnasium.
Werkt momenteel ook met leerlingen en studenten met autisme, hoogbegaafdheid en hoge sensitiviteit.
Gebruikt Microsoft Teams voor videogesprek met cliënt en/ of ouders. Werkwijze oplossingsgericht en rustgevend coachen.Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea. Toetsen en (examen-)training docenten, studenten en leerlingen.
Coaching persoonlijk en in de school met oplossingsgerichte aanpak.


Wat kan ik voor je doen?


Educatieve teksten

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea met geografische, historische en economische inhoud, voor schoolmethoden en het web.

Samenvattingen, powerpoints en mindmaps om lesstof aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer snel te leren.

Praktische opdracht en profielwerkstuk (PWS) aardrijkskunde, geschiedenis en economie onderwerp bedenken en uitwerken.


Toetsen

Toetsen voor docenten, studenten en leerlingen. Open vragen, meerkeuzevragen en Win-toetsen. Voor afname in de klas of om de lesstof te oefenen.


Training

Examentraining CE aardrijkskunde privé- en/of groepsles. Volledige CE Examenstof aardrijkskunde in twee dagen met lesmateriaal.

Moeilijke onderwerpen CE Examenstof aardrijkskunde uitleggen, zowel schriftelijk via email/Whattsapp of mondeling met beeld via gratis Microsoft Teams.

Voorbeeldtoetsen en oefenvragen CE Examenstof aardrijkskunde maken of oude CE Examens bespreken.

Blog met aardrijkskunde informatie met afbeeldingen ter verduidelijking.

Leerstofplanning maken.


Kortom, vakkundige hulp van een ervaren eindexamendocente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer. Werkzaam in de bovenbouw van het St. Oelbert Gymnasium Oosterhout.

Coaching persoonlijk en in de school

Samen in overleg persoonlijke coaching privé of online.

Coaching persoonlijk of in de school met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend mer ruime ervaring.

Het coachen van stagiaires, mentoren en leerkrachten in hun professionele ontwikkeling.

Het coachen van leerlingen met autisme, hoogbegaafdheid of hoge sensitiviteit.

Het coachen van studenten met studieaanpak, planning en werkdrukvermindering.

Persoonlijke coaching met zorgzame aanpak, rustgevend, creatief en oplossingsgericht.

CEDEO erkend Coach Transfergroep Hogeschool Rotterdam (HBO-opleiding).

Referenties kunnen worden opgevraagd.


Pol Education & Coaching & Writing

Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.

Auteur en Editor : Educatieve teksten, toetsen en training.

Coach persoonlijk en in de school met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend met ruime ervaring.


drs. Rini van der Pol

Sliedrecht NL > heden

Rome IT > 2012 - 2016

Ankara Turkije > 2016 - 2020

rinivanderpol@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/rinivanderpol/
woensdag 18 december 2013

Hoe coach je verschillende leerstijlen?

Docenten, studenten en leerlingen hebben allemaal een andere leerstijl.

Er is een relatie tussen de manier waarop je leert en de ontwikkeling van je intelligentie. Met de juiste leerstijl ontwikkelt je intelligentie verder.

Je kunt je intelligentie veranderen en verbeteren door een andere leerstijl.

Welke leerstijlen zijn er?

1 betekenisgericht leren:
- zoeken naar begrip en inzicht
- uitgaan van interesse
- graag zelfstandig werken

2 toepassingsgericht leren:
- leren uit de praktijk
- uitgaan van nuttige leerstof
- graag zelf doen

3 reproductiegericht leren:
- uit je hoofd leren en herhalen
- uitgaan van veel uitleg van een ander
- graag hoge cijfers halen

4 ongericht leren:
- doorlezen leerstof
- uitgaan van gedachte 'ik haal het niet'
- graag de hoofd- en bijzaken ontdekken

De coach begeleidt met de juiste aanpak:

1 betekenisgericht leren:
- bieden van uitdagende vraagstukken, discussie en zelfstandigheid

2 toepassingsgericht leren:
- bieden van praktische voorbeelden en opdrachten

3 reproductiegericht leren:
- bieden van structuur, herhaling en extra uitleg

4 ongericht leren:
- bieden van extra begeleiding hoofdzaken ontdekken


Samen met de coach op weg naar verandering en verbetering van je intelligentie
 door een andere leerstijl.

Hoe coach je naar een beter leerresultaat?

Je kunt als docent, student en leerling je vaardigheden en intelligentie veranderen en verbeteren.

Volgens onderzoekers is 40 tot 80% van je vaardigheden en intelligentie genetisch bepaald. De rest kun je veranderen of verbeteren door aanpassing van je aanpak ofwel leerstijl.

Hoe je naar jezelf kijkt bepaald in hoge mate de ontwikkeling van je vaardigheden en intelligentie. Deze mindset kan een fixed mindset of growth mindset zijn volgens de wetenschapper Carol Dweck.

The Mindset - Noteworthy - The Journal Blog

Bij een growth mindset staat centraal:

1 je kunt je intelligentie verder ontwikkelen

2 je kunt veranderen

3 je kunt een andere aanpak gebruiken om je intelligentie en kwaliteiten te veranderen en verbeteren.Centraal staat dat de docent, student en/of leerling zijn eigen intelligentie ontdekt en begrijpt dat je deze verder kan ontwikkelen door zelf te veranderen.

De coach begeleidt bij een andere aanpak op weg naar verandering en verbetering.

Het gevolg is een beter leerresultaat voor de docent, student en/of leerling.
Verander of verbeter door mindmappen

Mindmappen leert je hoofd-en bijzaken onderscheiden

Mindmappen geeft je inzicht in de omgeving, het gedrag, de vaardigheden, de overtuigingen, de identiteit en de wijsheid van de docent, student en leerling.

Door mindmappen leg je relaties en zie je verbanden.

Je hebt nodig:
- een blanco vel papier
- gekleurde pennen

Hoe maak je een mindmap? - Schrijven bij de overheid
Noteer op het papier overdwars:

A in het midden de situatie die je wilt veranderen of verbeteren

B maak hoofdtakken:
- wat wilde je doen?
- wat gebeurde er?
- wat betekent dat voor je?
- welke alternatieven zijn er? Verdeeld in zijtakken met voordelen en nadelen.
- wat ga je doen?

De klassieke mindmap wordt gemaakt op papier. De moderne mindmap maak je op de computer, waarbij je tijdens het mindmappen je gedachten makkelijk opnieuw kunt ordenen.

Door mindmappen komt de docent, student en leerling tot verandering en verbetering.

Reflectie in het onderwijs

Docenten, studenten en leerlingen komen in het onderwijs in situaties, die vragen om verandering of verbetering.

Basisartikel over goed klassenmanagement

Hierbij is reflectie nodig om te komen tot een persoonlijke ontwikkeling.

Centraal staat:

1 Wat wilde je doen?

2 Wat gebeurde er?

3 Wat betekent dit voor je?

4 Welke alternatieven zijn er?

5 Wat ga je doen?

In het onderwijs doe je allerlei ervaringen op als docent, student en leerling. Je kijkt wat je in de klas wilde doen en wat er gebeurde (1 + 2).

Je wordt je bewust van de situatie in de klas door jouw handelen (3).

De situatie in de klas wil je veranderen of verbeteren door te zoeken naar de juiste aanpak. Je let daarbij op voor- en nadelen van de andere aanpak (4).

Daarna ga je opnieuw aan de slag. Je probeert datgene wat je wilde doen op een andere manier (5).

De coach begeleidt je door reflectie tot verandering of verbetering.


Wat is NLP in het onderwijs?

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methode voor doelgerichte verandering of verbetering. Op school, in je werk of in je privé-situatie.

NLP wordt gebruikt bij training, coaching en communicatieverbetering in bijvoorbeeld het onderwijs. Docenten, studenten en leerlingen leren anders doen en anders voelen.

Innerlijke vermogens worden ontdekt, waardoor moeilijke situaties worden overwonnen.

Meer grip op je emoties: de 5 G's, NLP of de MatriXmethode ...

Samen met de NLP coach word je bewust van je persoonlijke kwaliteiten die je sterker maken.

NLP Practitioner | VidarteDe docent, student en leerling gaan op weg naar verandering of verbetering.

In het onderwijs gebruik je NLP om te ontdekken wat de overtuigingen en patronen zijn van de docent, student en leerling. Je kunt deze overtuigingen en patronen veranderen of verbeteren door vragen te stellen.

Met doorvragen kom je tot de kern:

- Wat zie je voor type leerlingen in deze klas?
- Wat denk je over deze klas?
- Welke problemen verwacht je in deze klas?
- Wat ga je doen?
- Hoe ga je dat doen?

Stapsgewijs analyseert de coach de omgeving, het gedrag, de vaardigheden, de overtuigingen, de identiteit en de wijsheid van de docent, student en de leerling.

Samen op weg naar verandering of verbetering!


Wat is coachen?

Coachen is anders leren kijken en luisteren. Dat leer je door te observeren, na te denken en afstand te nemen.

Onderwijs - www.krachtcoachingentraining.nl

De coach ontwikkelt een basishouding, waarbij je je proactief opstelt.

De coach is anticiperend, initiatiefrijk, initiërend, krachtdadig, ondernemend en voortvarend.

De coach gebruikt allerlei vraagtechnieken met een bijbehorende luisterhouding.

De coach toont belangstelling, is zorgzaam, creatief en oplossingsgericht.Centraal staat luisteren, doorvragen en samenvatten.

In een open, eerlijk en nieuwsgierig gesprek.

Met de juiste vraagtechnieken ontdekt de coach de kennis, vaardigheden, normen en waarden en motieven van de gecoachte.

Samen beantwoord je de coachingsvraag; "Waar wil je het over hebben"?
Met als eindvraag aan de gecoachte; "Wat heeft je dit opgeleverd".

De coach ondersteunt en begeleidt het leerproces.