Wat kan ik voor je doen?

BESCHIKBAAR
Erkend Coach Onderwijs! Online via Microsoft Teams beschikbaar. Ervaring van VMBO tot en met Gymnasium.
Werkt momenteel ook met leerlingen en studenten met autisme, hoogbegaafdheid en hoge sensitiviteit.
Gebruikt Microsoft Teams voor videogesprek met cliënt en/ of ouders. Werkwijze oplossingsgericht en rustgevend coachen.Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea. Toetsen en (examen-)training docenten, studenten en leerlingen.
Coaching persoonlijk en in de school met oplossingsgerichte aanpak.


Wat kan ik voor je doen?


Educatieve teksten

Educatieve teksten voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea met geografische, historische en economische inhoud, voor schoolmethoden en het web.

Samenvattingen, powerpoints en mindmaps om lesstof aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer snel te leren.

Praktische opdracht en profielwerkstuk (PWS) aardrijkskunde, geschiedenis en economie onderwerp bedenken en uitwerken.


Toetsen

Toetsen voor docenten, studenten en leerlingen. Open vragen, meerkeuzevragen en Win-toetsen. Voor afname in de klas of om de lesstof te oefenen.


Training

Examentraining CE aardrijkskunde privé- en/of groepsles. Volledige CE Examenstof aardrijkskunde in twee dagen met lesmateriaal.

Moeilijke onderwerpen CE Examenstof aardrijkskunde uitleggen, zowel schriftelijk via email/Whattsapp of mondeling met beeld via gratis Microsoft Teams.

Voorbeeldtoetsen en oefenvragen CE Examenstof aardrijkskunde maken of oude CE Examens bespreken.

Blog met aardrijkskunde informatie met afbeeldingen ter verduidelijking.

Leerstofplanning maken.


Kortom, vakkundige hulp van een ervaren eindexamendocente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer. Werkzaam in de bovenbouw van het St. Oelbert Gymnasium Oosterhout.

Coaching persoonlijk en in de school

Samen in overleg persoonlijke coaching privé of online.

Coaching persoonlijk of in de school met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend mer ruime ervaring.

Het coachen van stagiaires, mentoren en leerkrachten in hun professionele ontwikkeling.

Het coachen van leerlingen met autisme, hoogbegaafdheid of hoge sensitiviteit.

Het coachen van studenten met studieaanpak, planning en werkdrukvermindering.

Persoonlijke coaching met zorgzame aanpak, rustgevend, creatief en oplossingsgericht.

CEDEO erkend Coach Transfergroep Hogeschool Rotterdam (HBO-opleiding).

Referenties kunnen worden opgevraagd.


Pol Education & Coaching & Writing

Docente aardrijkskunde 1e graads, geschiedenis en maatschappijleer.

Auteur en Editor : Educatieve teksten, toetsen en training.

Coach persoonlijk en in de school met oplossingsgerichte aanpak. CEDEO erkend met ruime ervaring.


drs. Rini van der Pol

Sliedrecht NL > heden

Rome IT > 2012 - 2016

Ankara Turkije > 2016 - 2020

rinivanderpol@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/rinivanderpol/
woensdag 15 juni 2011

Quality in Education and Coaching and Writing

Je toekomst wordt vooral bepaald door het onderwijs dat je hebt gehad. Doorslaggevend is het niveau van de lessen en de kwaliteit van de educatieve teksten, toetsen en training.

Ik maak gebruik van ruim 25 jaar onderwijservaring van VMBO-BK tot en met Gymnasium. Van lessen in de onderbouw en de bovenbouw VWO. Met allerlei soorten leerlingen, zoals met autisme of hoogbegaafd, hoogsensitief of ongemotiveerd.

Deze verschillen tussen leerlingen maken het onderwijs boeiend.

Educatieve teksten
De educatieve teksten zijn zorgvuldig opgebouwd met hoofd- en bijzaken. Goed leesbaar met inhoudelijk de juiste informatie.

De educatieve teksten worden geschreven voor onderwijs, tijdschriften, folders en musea met geografische, historische en economische inhoud. Met het juiste beeldmateriaal worden educatieve teksten geschreven voor publicatie.

Ik heb ervaring met educatieve teksten voor schoolmethoden en op het web. Op verschillende niveau's voor docenten, studenten en leerlingen. Enthousiast begeleider bij PWS (profielwerkstukken) en PO (praktische opdrachten) in de bovenbouw.

Toetsen 
Toetsen maken is een vak apart. De lesstof moet op het juiste niveau worden getoetst met een eenduidige vraagstelling en antwoord. Toetsen met de computer zijn bruikbaar voor docenten, studenten en leerlingen.

Ik heb ervaring met het vervaardigen van toetsen met open vragen, meerkeuzevragen en Win-toetsen op de computer bij diverse uitgeverijen.

Training
Als docent kun je afwisselende lessen verzorgen door een zorgvuldige voorbereiding. Een goede sfeer ontstaat door zelfreflectie en een flinke dosis humor. Hardwerkende leerlingen krijg je door de juiste aanpak. Je onderscheiden van je collega's kun je leren. Leerlingen waarderen een docent die goed uitlegt, boeiend vertelt en afwisselend les geeft.

Als student en leerling verbeteren je resultaten door je lesstof te overzien. Vaak maak je het leren moeilijker dan het is. Ontdek op eenvoudige wijze hoofd- en bijzaken. Met de examentraining voor HAVO en VWO haal je goede resultaten. Je leert datgene wat je moet leren.

Ik heb ervaring met het samenstellen van docentenhandleidingen, samenvattingen, PowerPoints en mindmaps.

Ik schrijf een blog met aardrijkskundige informatie met afbeeldingen ter verduidelijking. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Op het blog kun je zoeken naar aardrijkskunde informatie en examenonderwerpen voor HAVO en VWO.

Kijk op het blog www.rinivanderpol.com 

Quality in Education and Coaching and Writing. 
Voor ieder op zijn of haar niveau.
Met de juiste educatieve teksten, toetsen en training.